Citlivý přístup k životnímu prostředí

Velmi často zazní otázka, jak je to vlastně s ekologickým dopadem dřevostavby na životní prostředí. Odpověď je velmi jednoduchá. Vzhledem k zvolenému materiálu, kterým je převážně dřevo či dřevěný odpad je zátěž na životní prostředí minimální. Jedinou položkou, která se může projevit jako zátěž v ekologickém myšlení, je stavba základové desky, popřípadě jeho podsklepení, pokud po sklepu toužíte.

Samotný dřevěný dům již prakticky žádnou ekologickou zátěž na životní prostředí nemá. Stavba je zhotovena z masivního dřeva, stěny jsou většinou vyrobeny z panelů OSB, mezi kterými je zateplovací náplň sloužící i jako protihluková izolace. Stejným způsobem jsou vyrobeny i příčky pokojů. Podlahy dřevěné, plovoucí nebo dlažba s podlahovým topením, další vytápění krbovými kamny s průduchy a rozvody tepla do pokojů. To vše je naprosto bez jakékoliv zátěže na životní prostředí. Životnost dřevostavby se odhaduje na stejnou dobu, jako u stavby zděné cca 100 let. Pak by mělo dojít k rekonstrukci, úpravě domu či jeho likvidaci. Ani při jedné z těchto variant nedojde opět ke vzniku žádných škodlivin, protože se jedná o kvalitní materiál, který se velmi dobře ekologicky likviduje.

Zhodnocení dřevěné dřevostavby v souladu s ekologií a výčet vlastností použitého materiálu

Vzhledem k ročnímu přírůstku dřeva v české republice a k jeho vytěžení se jeho přírůstek za posledních 80 let zdvojnásobil. Dřevo samo velmi dobře váže kysličník uhličitý – CO2 a to několika násobně více než je při jeho zpracování vyprodukováno. Takže vlastně každý dům, který je dřevostavbou na sebe váže poměrně velké množství tohoto zdraví škodlivého plynu. Na rozdíl od klasických materiálů, cihel, betonu, železa, kdy při jejich výrobě vzniká tohoto plynu velké množství. Dovedete si představit, kdyby se stavěly pouze dřevěné dřevostavby, jaké podmínky by zde byly, jak by se životní prostředí změnilo. A ani při ekologické likvidaci dřevěný dům nevyprodukuje téměř žádné množství škodlivých látek.

Dřevěné dřevostavby jsou ekonomické, díky svým nižším nákladům na temperování či vytápění, nabízí větší prostoru k bydlení nebo uskladnění různých materiálů při stejné velikosti obestavěné plochy klasickým způsobem, jejich opravy, dostavby či likvidace nezatěžují vedle finančních nákladů ani životní prostředí. Jejich stavba trvá daleko kratší dobu, v průměru 4 – 6 měsíců od položení základní desky. Dříve bydlíte a šetříte tak své náklady při půjčkách nebo hypotékách.

Dřevěný dům je postaven na míru, ale vždy se dá bez problému díky své konstrukci rozšířit. Může se z něho stát během několika týdnů i více generační bydlení. Dřevěné dřevostavby v souladu s ekologií si dnes pořizují zodpovědní lidé, kteří myslí daleko dopředu a uvažují ekonomicky i ekologicky.